Unngå betalingsanmerkninger

Hva du søker om har også mye å si for hvor lett det er å få et billig forbrukslån. Søker du om 20.000 kroner er det mye lettere å få enn 500.000 kroner. På denne måten avgjør du selv også hvor lett det blir for deg med tanke på hvordan din økonomi ser ut.

Du må unngå betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger er det viktig at du blir kvitt disse før du søker om forbrukslån. Det er ingen som gir ut lån til personer som har betalingsanmerkninger. Det samme gjelder for inkassosaker. Har du løpende inkassosaker er det viktig at du betaler disse så raskt som mulig.

Bankene kjører en kredittvurdering av deg hvor et annet selskap gjør noen vurderinger av din økonomi. Dette kredittvurderingen går inn i helhetsbildet til banken. Får du avslag på din lånesøknad kan det være smart å søke sammen med noen.

Det er lettere å få lån hvis du søker sammen med en person som har god økonomi. Medsøker kalles personen som blir med på en lånesøknad. Medsøkeren blir da ansvarlig for å betale på lånet hvis du som lånetaker ikke betaler på lånet en måned. Det er derfor viktig at du betaler på lånet når du må slik at din medsøker ikke plutselig får et brev i posten med et krav om å betale på ditt lån. Medsøkeren kan være hvem som helst. Det spiller ingen rolle om det er din far, mor, søster, eller venn. Alle kan være medsøkere, så lenge de har en god økonomi.